Newone solution and service

หจก.นิววัน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส : Newone Solution & Service

ศูนย์จำหน่ายติดตั้ง พร้อมบริการให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเงินเดือน| Payroll |โปรแกรมบริหารงานบุคคล| HRM และระบบบันทึกเวลาการทำงาน ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ | Finger Scan | เครื่องสแกนใบหน้า | Face Scan |เครื่องสแกนฝ่ามือ | Palm Scan | นาฬิกายาม | Guard Tour |เครื่องตรวจจับโลหะ |Guard Scan | Accessories |อุปกรณ์เสริม | ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทางศูนย์เน้นงานบริการหลังการขายเป็นสำคัญ "Service is our most important produc" ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ งานบริการประทับใจ ในราคาที่ประหยัด และคุ้มค่ากับงบประมาณของท่าน

ทางศูนย์จะทำการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดพร้อมเซ็ทค่าเบื่องต้นก่อนส่งมอบให้ลูกค้า นอกจากสินค้าดี มีคุณภาพแล้ว ยังรับประกันถึง 2 ปีเต็ม และหากสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันทางศูนย์ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

NS_F22 : เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น F22
เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น F22 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชั่น : Newone Solution
NS_Iclock 700 : เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ/กล้องถ่ายรูป ZK รุ่น Iclock 700
เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ/กล้องถ่ายรูป ZK รุ่น Iclock 700 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชั่น : Newone Solution
NS_ UA860 : เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น UA860
เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น UA860 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชั่น : Newone Solution
NS_K28/U300-C : เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น K28/U300-C
เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น K28/U300-C: คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชั่น : Newone Solution
NS_UA400 : เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น UA400 / TX628
เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น UA400 / TX628 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชั่น : Newone Solution
NS_K14 : เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น K14
เครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น K14 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชั่น : Newone Solution

เครื่องสแกนใบหน้า

NS_Bio800 : เครื่่องสแกนใบหน้า/สแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น Bio800
เครื่่องสแกนใบหน้า/สแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น Bio800 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม: นิววัน โซลูชั่น : NewoneSolution
NS_Bio700 : เครื่่องสแกนใบหน้า/สแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น Bio700
เครื่่องสแกนใบหน้า/สแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น Bio700 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม: นิววัน โซลูชั่น : NewoneSolution
์NS_UFace800 : เครื่่องสแกนใบหน้า/สแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น UFace800
เครื่่องสแกนใบหน้า/สแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น UFace800 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม: นิววัน โซลูชั่น : NewoneSolution
NS_SilkBio-100TC : เครื่่องสแกนใบหน้า/สแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น SilkBio-100TC
เครื่่องสแกนใบหน้า/สแกนลายนิ้วมือ ZK รุ่น SilkBio-100TC : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชัน : Newone Solution

เครื่องทาบบัตร

NS_C105 : เครื่่องทาบบัตร ZK รุ่น C105
เครื่่องทาบบัตร ZK รุ่น C105 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชั่น : Newone Solution
NA_C100 : เครื่่องทาบบัตร ZK รุ่น C100
เครื่่องทาบบัตร ZK รุ่น C100 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม : นิววัน โซลูชัน : Newone Solution

นาฬิกายาม

NS_3003B1 : เครื่องตรวจจับโลหะ รุ่น 3003B1
เครื่องตรวจจับโลหะ รุ่น 3003B1 : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขายทั้งเครื่องและโปรแกรม: นิววัน โซลูชั่น : NewoneSolution
NS_6200-D : นาฬิกายาม (Guard Tour) รุ่น 6200-D
นาฬิกายาม (Guard Tour) รุ่น 6200-D : คุณภาพดี ราคาถูก เน้นบริการหลังการขาย: นิววัน โซลูชัน : Newone Solution

โปรแกรมเงินเดือน HRM

NS_Outsourcing Service : บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Service) ราคาถูก บริการดี โดมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Service) การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษี รวมถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญขององค์กร ที่ต้องจัดการให้ถูกต้อง และตรงเวลา ทั้งที่ข้อมูล และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องมีมากมาย รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ และองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์งานเงินเดือนมายาวนานจะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานเงินเดือนได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้เราช่วยดูแลข้อมูลพนักงาน และเงินเดือนที่เป็นความลับ ช่วยลดปัญหาข้อมูลรั่วไหลในองค์กร คุณจึงสามารถมุ่งเน้นงานอื่น ๆ เพื่อการเติบโตขององค์กรได้อย่างเต็มที่
NS_Payslip Online : โปรแกรมใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (GENiUS Payslip Online)
โปรแกรมใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (GENiUS Payslip Online) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR) พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing
NS_Leave Online : โปรแกรมบริหารการลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)
GENiUS Leave Online เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR) และระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS TA) พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing
NS_Genius : โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM Genius
สุดยอดการบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร คุ้มค่า ครบครัน และคล่องตัวทีสุดเป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ครอบคลุมเรื่องการจัดทำเงินเดือนงานบริหารบุคคลตลอดจนงานบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพงานให้กับองค์กร ช่วยให้ความถูกต้องแม่นยำ 100% เรื่องการคำนวณภาษี การใช้งานง่ายคล่องตัว มีรายงานสมบูรณ์ครบถ้วน

วิธีการสั่งซื้อ/ใช้บริการ

สนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 033-023447,085-1859944,081-3740877

LINE ID : @newonesolution

Email : sale@newonesolution.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
20/244 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
วันเวลาทำการ :
08:00 - 17:00 น.
เบอร์โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
033-023447
มือถือ :
อีเมลล์ :