ข้อตกลงในการลงโปรโมชั่น

 • ท่านสามารถลง โปรโมชั่น ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยหลังจากลงไปเรียบร้อยแล้ว โปรโมชั่นของท่านจะแสดงอยู่ที่หน้านี้และหน้าของแต่ละหมวดหมู่ ตามระยะเวลาที่ท่านได้ระบุไว้ หลังจากหมดช่วงเวลานั้น โปรโมชั่นนี้ก็จะหายไปไม่แสดงบนหน้าเว็บอีก ส่วนกรณีที่ท่านโพสต์แล้วแต่ไม่ต้องการแสดงให้บุคคลอื่นเห็น สามารถเข้าไป ปิดโปรโมชั่น ได้เอง
 • ต้องลงโปรโมชั่นด้วยข้อมูลและรูปภาพจริงเท่านั้น
 • ห้ามลงข้อมูลเท็จ หลอกลวง หรือสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่น กรณีที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนเข้ามา ทาง Addnine จะระงับการใช้งานของท่านทันที และท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 • ห้ามลงภาพสินค้าของบุคคลอื่น โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ
 • ไม่อนุญาตให้ลงข้อมูลและรูปภาพ ดังต่อไปนี้
  • สินค้าที่ผิดกฎหมาย และ จริยธรรม
  • สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • สื่อลามกอนาจาร
  • ศัลยกรรม อาหารเสริม ยา ครีม เครื่องสำอาง ที่ยากต่อการดรวจสอบว่ามีอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่
  • ธุรกิจขายตรง แชร์ลูกโซ่
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน
 • โปรโมชั่นที่ท่านลงจะแสดงบนหน้าเว็บตามระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นที่ท่านระบุ
 • ห้ามลงโปรโมชั่นที่มีเนื้อหาและรูปภาพซ้ำซ้อนกับโปรโมชั่นที่ท่านได้เคยลงไปแล้ว ถ้าทางเราพบจะถือว่าเป็น spam และขอสงวนสิทธิในการลบโปรโมชั่นนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาเลือกหมวดให้ถูกต้อง ถ้าพบว่าเลือกหมวดผิด ทาง Addnine สงวนสิทธิในการย้ายโปรโมชั่นของทางไปยังหมวดที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่พบว่าโปรโมชั่นของท่านทำผิดกฎ ทาง Addnine สงวนสิทธิในการลบโปรโมชั่นของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทาง Addnine ไม่ต้องรับผิดใดๆในการดำเนินการนี้